Drukuj
Kategoria: Pomoc materialna

System pomocy materialnej dla studentów w Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje wiele form stypendiów (socjalne, specjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów) oraz zapomóg, w tym także dofinansowanie do wyżywienia w stołówkach AGH.
Informacja na temat stypendiów i zapomóg dostępna jest w poszczególnych Dziekanatach oraz w Dziale Spraw Studenckich.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.

Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 wynoszą:

Nazwa odnośnikaodnosnik
Regulamin Funduszu Pomocy Materialnej AGH Regulamin Funduszu Pomocy Materialnej AGH format PDF
Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Pomocy Materialnej AGH Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Pomocy Materialnej AGH format DOC