Dotacja Ministerstwa i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnych warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Wysokość przyznanej dotacji w 2017 r. – 718 800,00 zł

Wykorzystanie Dotacji na poziomie:  99,85%

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH przeznaczyło przyznaną Dotację m.in.  na:

 • wynagrodzenie tłumaczy Polskiego Języka Migowego na potrzeby Osób Głuchych
 • wynagrodzenie asystentów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami
 • zapewnienie pomocy psychologicznej i edukacyjnej
 • organizację zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zajęcia na basenie, siłownia)
 • usługę badania stron internetowych AGH pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami głównie z problemami narządu wzroku – Utilitia
 • utrzymanie i udostępnianie urządzeń wielofunkcyjnych (możliwość kserowania notatek i materiałów dydaktycznych) na potrzeby osób niedowidzących, słabowidzących, niesłyszących oraz mających problem z pisaniem
 • uczestnictwo studentów, doktorantów i pracowników w szkoleniach, konferencjach, seminariach
 • uczestnictwo studentów i doktrantów w obozach szkoleniowo- sportowo- integracyjnych
 • wydatki poniesione na organizację warsztatów oraz szkoleń mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników ze środowiska uczelnianego w zakresie zwiększania dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnością
 • organizacja i współorganizacja wydarzeń mających na celu zwiększenie świadomości z zakresu niepełnosprawności i integrację środowiska m.in.:
 • Krakowskie Dni Integracji

- warsztaty: „Likwidujemy Bariery Architektoniczne”, „Rekrutacja przez Social Media”, „Migając przełamujemy bariery”

- organizacja Dnia Sportu (amatorski turniej koszykówki na wózkach,  handbike, AMP football, blind football, wioślarstwo, szermierka)

-  Impreza Wiosenna

 • Ognisko Integracyjne
 • Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych
 • Happening Świadomościowy
 • Organizacja zajęć sportowych (koszykówka na wózkach, handbike) dla studentów I roku (osób pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością) w ramach CAMPUSU AGH
 • Małopolski Konwent Regionalny Osób z niepełnosprawnościami
 • Seminarium poświęcone problematyce zdrowia psychicznego
 • organizacja Polskiego Kursu Języka Migowego dla pracowników Uczelni
 • wydanie gazety informacyjnej dla studentów z niepełnosprawnościami - Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych
 • wydatki związane z utrzymaniem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Z roku na rok oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami ulega rozszerzeniu, a działania Uczelni stają się coraz bardziej profesjonalne. Wyrównujemy szanse na zdobycie wykształcenia przez osoby z niepełnosprawnościami oraz umożliwiamy lepszy start w dorosłe życie.