Drukuj
Kategoria: Dotacja MNiSW

Dotacja Ministerstwa i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnych warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Wysokość przyznanej dotacji w 2017 r. – 718 800,00 zł

Wykorzystanie Dotacji na poziomie:  99,85%

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH przeznaczyło przyznaną Dotację m.in.  na:

- warsztaty: „Likwidujemy Bariery Architektoniczne”, „Rekrutacja przez Social Media”, „Migając przełamujemy bariery”

- organizacja Dnia Sportu (amatorski turniej koszykówki na wózkach,  handbike, AMP football, blind football, wioślarstwo, szermierka)

-  Impreza Wiosenna

Z roku na rok oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami ulega rozszerzeniu, a działania Uczelni stają się coraz bardziej profesjonalne. Wyrównujemy szanse na zdobycie wykształcenia przez osoby z niepełnosprawnościami oraz umożliwiamy lepszy start w dorosłe życie.