Dział Dostępności AGH

Asystenci

AGH prowadzi program pomocy studentom i doktorantom z niepełnosprawnością (głównie ruchowo i niewidomym) w formie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Nasi asystenci przepracowują rocznie około 500 godzin czynnie pomagając studentom.
Głównym zadaniem asystenta studentów i doktorantów z niepełnosprawnością AGH jest:

  • wsparcie w procesie kształcenia,
  • organizowanie materiałów niezbędnych do nauki (np. kserowanie, skanowanie),
  • dostosowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby osób nie(do)widzących,
  • pomoc w Domu Studenckim,
  • pomoc w innych nieprzewidzianych sytuacjach wynikających z procesu kształcenia,
  • asysta podczas zajęć sportowych