Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Zrównoważonej Kariery

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

AGH jest wiodącą uczelnią w zakresie wypracowywania i wdrażania autorskich metod stymulujących potencjał zawodowy studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami.

Nieprzerwanie od 2010 roku BON AGH oferuje możliwości planowania kariery pod okiem specjalistów, zdobywania nowych umiejętności, kwalifikacji zawodowych oraz stawiania pierwszych kroków na rynku pracy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb każdej osoby.

W ciągu ostatniej dekady zrealizowaliśmy kilkaset godzin zajęć warsztatowych i konsultacyjnych, ponad sto szkoleń zawodowych, kilkadziesiąt płatnych staży zawodowych w wymarzonych przez studentów i absolwentów firmach oraz instytucjach, niezliczone godziny spotkań z doradcami zawodowymi…

Działania te są prowadzone w dużej mierze we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego m.in. poprzez realizację projektów prozawodowych opisanych poniżej.

Równocześnie prowadzimy działania promujące potencjał zawodowy i interpersonalny osób z niepełnosprawnościami wśród pracodawców. Przełamujemy stereotypy i służymy pomocą ekspercką w zakresie racjonalnych usprawnień w miejscu pracy. Wspieramy w działaniach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Działania te wykraczają znacząco ponad standardowe obowiązki uczelni w obszarze kształcenia.

W ramach Centrum Zrównoważone Kariery wypracowywane będą i upowszechniane najlepsze standardy dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz efektywnych metod wsparcia w miejscu pracy.

Do dyspozycji naszych studentów i absolwentów przekazywać będziemy kolejne narzędzia, które umożliwią komfortowe i bezpieczne wejście na ścieżkę kariery zawodowej.

Zachęcamy współpracy z BON AGH przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, instytucji i firm oraz wszystkich osób, którym bliskie są zagadnienia pro zawodowe i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kontekście niepełnosprawności.

Przykłady zrealizowanych działań.

Projekt: Praca dla Absolwenta

Targi Pracy Online

Projekt staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III

„Rynek Pracy i Rekrutacja w nowej rzeczywistości”

Pomocne narzędzia 

 

Kontakt: Anna Lulek 603 619 059,
anna.lulek@agh.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia

Banery/Logo