Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wdrażanie zasady równości szans i niedyskryminacji w aspekcie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów EFS

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, które dostarczy kompetencji z zakresu wdrażania w planowanych i realizowanych projektach współfinansowanych z funduszy europejskich „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”

Termin: 17 listopada 2023, godz. 8:15 – 15:00 (w tym 45 min. przerwy) 

Miejsce: MS Teams 

Cele szkolenia: 

  • uzyskanie wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących polityki równości szans i niedyskryminacji w Unii Europejskiej, w szczególności w aspekcie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 
  • nabycie umiejętności uwzględniania wymogów zawartych w Załączniku nr 2 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027” do „Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”, 
  • nabycie umiejętności opisu działań związanych zapewnianiem dostępności w projektach, 
  • nabycie umiejętności budżetowania działań związanych zapewnianiem dostępności w projektach. 

Szczegółowy program  

Osoby zainteresowane prosimy o mail na adres: 

lulek@agh.edu.pl 

liczba miejsc jest ograniczona 

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione w AGH w formie umowy o pracę, które wypełnią i dostarczą do BON AGH dokumenty:  

Szkolenie zostanie realizowane w ramach projektu “Akademia Dostępności - wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.   

Banery/Logo